Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλές SCM

Συμβουλές διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας

Σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες ξεκινώντας από τον καθορισμό της στρατηγικής Logistics μέχρι την εφαρμογή και υλοποίηση της στρατηγικής.

Συμβουλευτική διαδικασιών

Συμβουλευτική διαδικασιών για τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες ξεκινώντας από τον καθορισμό της στρατηγικής Logistics μέχρι την εφαρμογή και υλοποίηση της στρατηγικής.

Υλοποίηση & ολοκλήρωση συστημάτων

Ως πάροχος ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics υποστηρίζουμε την επιχείρησή σας στους τομείς Logistics , διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics-outsourcing, από τη σύλληψη μέχρι την υλοποίησή τους.

Κατά την υλοποίηση, προετοιμάζουμε σε στενή συνεργασία με τους υπαλλήλους σας την εφαρμογή των νέων διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, προετοιμάζονται τα συστήματα IT, ενσωματώνονται πλήρως τα συστήματα back-end και δοκιμάζονται οι νέες εμπορικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται εκπαίδευση των βασικών χρηστών και του προσωπικού πληροφορικής. Συνοδεύουμε την παραγωγική έναρξη και υποστηρίζουμε έτσι τους χρήστες σας. Στα πλαίσια μιας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης υλοποιούμε αργότερα κατά παραγγελία βελτιώσεις και επεκτάσεις.