Οι υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες Αποθήκευσης – Logistics

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που βοηθούν τους πελάτες μας να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

WMS και IT Integration

Η Last Mile προσφέρει ένα ισχυρό και πολύ ευέλικτο WMS (Warehouse Management System) για την σωστή διαχείριση του κυκλώματος Logistics.

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Ετικετοποίηση, ανασυσκευασίες, δημιουργία (κιτ) προϊόντων – Δημιουργία sets.

Υπηρεσίες Διανομής

Πανελλαδική διανομή, Εθνικές μεταφορές