Η εταιρεία μας

Last Mile Logistics

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποθήκευσης - διανομης και logistics

Η Last Mile Logistιcs είναι μία από ανερχόμενες εταιρίες στον κλάδο των Logistics με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών αποθήκευσης- διανομης και logistics, εξυπηρετώντας εταιρείες που ανήκουν σε οποιοδήποτε τομέα.

Κύριος στόχος των υπηρεσιών μας είναι η αξιοπιστία και η συνέπεια με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών μας, έτσι ώστε τα προϊόντα όλων των αποθετών μας να καταλήγουν με αρτιότητα και στον συντομότερο χρόνο στον τελικό παραλήπτη με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Ψάχνουμε πάντα για καινοτομία, οδηγώντας σε λύσεις εξοικονόμησης κόστους. Αναζητούμε δυναμικά δημιουργικούς τρόπους για την επίτευξη των στόχων με πιο παραγωγικό τρόπο.
Η μακρά εμπειρία των στελεχών μας, η τεχνογνωσία και βαθιά γνώση της αγοράς, η ισχυρή υποδομή σε ανθρώπους, τα συστήματα και ο εξοπλισμός, ο δυναμισμό,η υπευθυνότητα, το όραμα και η προοπτική, καθιστούν την Last Mile την καλύτερη επιλογή 3pl συνεργάτη.

Μια απλή ερώτηση

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη Last Mile;

Η σύντομη απάντηση: Επειδή σε όλα όσα κάνουμε, είμαστε 100% αφοσιωμένοι στην εξαίρετη εξυπηρέτηση των πελατών μας και την ασφαλή αποθήκευση των εμπορευμάτων και έγκαιρη παράδοσή μας στον προορισμό μας κάθε φορά.

Αποστολή
Αποστολή

Αποστολή μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του πελάτη μας μέσω της τεχνικής καθοδήγησης, του ελέγχου της διαδικασίας, του ποιοτικού ελέγχου, της έγκαιρης παράδοσης, της εξυπηρέτησης πελατών και της συνεχούς βελτίωσης.

Στόχος
Στόχος

Στόχος μας είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και η εξοικονόμηση κόστους στον τομέα της εφοδιαστικής της επιχείρησής σας. Σκοπός μας είναι να αναπτυχθούμε μαζί σας και να παρουσιάσουμε λύσεις που θα ωφελήσουν την επιχείρησή σας. Η επιτυχία σας είναι κατά κάποιο τρόπο και η επιτυχία μας.

Υπηρεσίες
Υπηρεσίες

Παρέχουμε ένα ευρύ αλλά εστιασμένο φάσμα υπηρεσιών και συνεχώς αναπτύσσουμε λύσεις που βοηθούν τους πελάτες μας να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Όραμα
Όραμα

Όραμά μας είναι να είμαστε βασικός συνεργάτης στην ολοκληρωμένη εφοδιαστική, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.