Υπηρεσίες Αποθήκευσης – Logistics

 • Home
 • Services
 • Υπηρεσίες Αποθήκευσης – Logistics
 • Παραλαβή εμπορευμάτων από το τελωνείο η τις εγκαταστάσεις του πελάτη

 • Εκφόρτωση στους αποθηκευτικούς μας χώρους-ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος

 • Συσκευασία – Ανασυσκευασία – Ετικετοκόλληση προϊόντων – Έκδοση barcode

 • Cross docking για άμεσες αφίξεις –παραδόσεις

 • Αποθήκευση εμπορευμάτων, ταξινόμηση & παρακολούθηση αυτών ανά είδος και ανά κωδικό, LOT, Batch, S/N κ.λ.π.

 • Ασφάλιση αποθηκευμένων εμπορευμάτων

 • Παραγγελιοληψία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη

 • Διαχείριση επιστροφών (reverse logistics) & ακαταλλήλων

 • Φυσικές απογραφές

 • Οργάνωση διακίνησης μηχανογραφική έκδοση παραστατικών

 • Επικοινωνία του μηχανογραφικού μας συστήματος με το οποιοδήποτε άλλο του πελάτη

 • Picking παραγγελιών σύμφωνα με FIFO – LIFO – FEFO

 • Συλλογή κιβωτίων, picking, προετοιμασία παραγγελιών.

 • Είσπραξη αντικαταβολών

 • Δυνατότητα προσαρμογής τρόπου εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη